Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS
Dr. Jay Boyd
 
…pakrikštytas bei Sutvirtinimo sakramentą priėmęs katalikas, dažnai einantis išpažinties ir priimantis Šv. Komuniją Bažnyčios nustatytu būdu, tikrai palaiko „asmeninį ryšį“ su Jėzumi – nesvarbu, ar jis vartoja šią frazę, ar ne...

Humanistinis pacifizmas. Nūdienos katalikų argumentų prieš karą kritika
Kun. Juan Carlos Iscara
 
Šiandien, kuomet karinės kai kurių šalių išlaidos yra tokios didelės, o grėsmė mūsų civilizacijai tokia akivaizdi, pasauliui reikalingas moralinis vadovavimas, kurio galėtų imtis Bažnyčia. Nedėti jokių pastangų šiuo kritiniu metu, pakeisti juridinį teisingo karo principų pritaikymą mandagiais ir dievobaimingais teiginiais, smerkti karinius veiksmus nepasiūlant realių alternatyvių priemonių teisingumui ir taikai užtikrinti – visa tai būtų rimtas Bažnyčios misijos moderniajame pasaulyje paneigimas.Atsiprašymas už praeities katalikus
Timothy J. Williams
 
Ar atsiprašinėdami už anksčiau gyvenusių žmonių nuodėmes tikrai dėl jų gailimės, ar tik tenkiname savo tuštybę?


Kunigystės krizė Marijos apreiškimų šviesoje
Kun. Daniel Couture
 
Švč. Mergelė Marija perdavė keletą pranašysčių, skelbiančių apie visą Bažnyčią paveiksiančią baisią kunigystės krizę, kuri bus įveikta atgaivinus kunigiškąjį idealą.Marijos gimimas (Šilinės)
 
Ši šventė pradėta švęsti pirmaisiais amžiais Sirijoje ar Palestinoje, o į Romos Bažnyčią atkeliavo maždaug VII a. Oficialiai ją paskelbė pop. Inocentas IV 1243 metais.
Siūlome paskaityti šios šventės apmąstymą iš šv. Alfonso Liguorio bene garsiausios knygos "Marijos garbės".

„Haec Sancta“ (1415): Visuotinio susirinkimo dokumentas, pasmerktas Bažnyčios
Roberto de Mattei
 
Konstancos Susirinkimas (1414–1418) yra vienas iš Visuotinių Bažnyčios susirinkimų (jų buvo 21), bet jo dekretas „Haec Sancta“, paskelbtas 1415 m. balandžio 6 d., laikomas eretišku, nes teigia Susirinkimo viršenybę prieš Romos Pontifiką.
 kun. Shane Pezzutti 


John Vennari
 
Dėl popiežiaus Pranciškaus naujosios komisijos, svarstančios „diakonių“ institucijos įvedimo Bažnyčioje klausimus12 vyskupo Schneiderio patarimų katalikiškoms šeimoms

 
Visame pasaulyje stiprėjant kovai dėl pačios šeimos esmės vienas garsus dvasinis vadas, kentėjęs nuo komunistinio režimo teroro, pateikė išgyvenimą planą katalikams tėvams, kurie šioje sekuliarioje, reliatyvistinėje ir priešiškoje aplinkoje tebenori išauginti savo vaikus būsimaisiais dangaus gyventojais.

 
Kun. Shane Pezzutti

 

 
„#NotMyPope“ (liet. „Ne mano popiežius“) – štai toks šiandien yra pats populiariausias „Twitterio“ raktinis žodis (angl. hashtag) Prancūzijoje ir Belgijoje. Šią bangą sukėlė pop. Pranciškaus dviprasmiška reakcija į dviejų islamo džihado kovotojų įvykdytą prancūzų kunigo nužudymą.
Fatimos apreiškimų reikšmė ir aktualumas

Vysk. Fellay laiškas draugams ir geradariams Nr. 86
 
1917 m. Švč. Mergelė teikėsi aplankyti žemę. Ji patikėjo trims Fatimos regėtojams žinią, sudarytą iš kelių dalių – kai kurios jų buvo apibendrintos kaip „paslaptys“, todėl Fatimos „žinia“ ir Fatimos „paslaptis“ tapo kone sinonimais. Vis dėlto būtina jas skirti...
Bažnyčios krizė ir Fatima

Kun. Shane PezzuttiDieviškojo kulto kongregacijos prefektas prašo kunigus laikyti Mišias atsisukus į rytus

 
Kard. Sarah neseniai nustebino katalikiškąjį pasaulį prašymu, kuris iš tiesų neturėtų nei stebinti, nei gluminti. 
10 patarimų pradėjusiems lankytis Tradicinėse Mišiose

Sam Guzman

Naujokams Tradicinės Mišios gali pasirodyti bauginančios, nes jos labai skiriasi nuo daugumai katalikų įprastos Mišių formos. Jos turi savo dvasią, ir prireikia laiko, kol supranti jų ritmą bei struktūrą...
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis