Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS


 
Dieviškojo kulto kongregacijos prefektas prašo kunigų nuo Advento laikyti Mišias atsisukus į rytus
 

Kard. Sarah neseniai nustebino katalikiškąjį pasaulį prašymu, kuris iš tiesų neturėtų nei stebinti, nei gluminti.


 
 

 
Katalikiška piligrimystė - dvasinė kelionė
 

Kas yra katalikiška piligrimystė? Kokia jos esmė? Kodėl anksčiau žmonės, viską palikę, leisdavosi į tolimas maldines keliones? Kokios svarbiausios piligriminės vietos Europoje?


 
 

 
Enciklika apie islamą?
 

<...> Įsivaizduokime, kad popiežius ar vyskupų konferencija imasi raginti islamo lyderius įgyvendinti reformas. Kaip šios reformos turėtų atrodyti? <...>

 
 

 
 
<...> Naujokams Tradicinės Mišios gali pasirodyti bauginančios, nes jos labai skiriasi nuo daugumai katalikų įprastos Mišių formos. Jos turi savo dvasią, ir prireikia laiko, kol supranti jų ritmą bei struktūrą. <...>
 
 
 


 
 
Vienas ypač gajus mitas teigia, kad kryžiaus žygiai sukūrė krikščionybės ir islamo konfliktą. <...> Esą krikščionybės ir islamo konfrontacija prasidėjo 11 amžiaus pabaigoje, kai necivilizuotų krikščionių gauja įsiveržė į taikias islamo žemes. Tačiau istorija parodo visai kitokį vaizdą.
 
 
 
 
Vysk. Bernardo Fellay pamokslas per kunigų šventimus Caickofene (Zaitzkofen) 2016 m. liepos 2 d.

 
 

 
 
 
Pasibaigus Šv. Pijaus X kunigų brolijos distriktų vyresniųjų susitikimui, kuris vyko Šveicarijoje birželio 25–28 dienomis, Brolijos generalinis vyresnysis paskelbė šį oficialų pranešimą.
 
 
Ištraukos iš kun. Boubée knygos „Modern Technologies… from superman to the cave man“ (liet. „Šiuolaikinės technologijos... nuo supermeno iki urvinio žmogaus“)

 
 
 

 
 
Vienas iš artimiausių Popiežiaus patarėjų sako, jog Katalikų Bažnyčia turėtų atsiprašyti gėjų bendruomenės už savo gėdingą ir pasibaisėtiną elgesį jų atžvilgiu. Po kelių dienų skrisdamas iš Armėnijos lėktuvu pop. Pranciškus žurnalistams sakė, kad krikščionys turi ne tik atsiprašyti gėjų bendruomenės, bet ir prašyti Dievo atleidimo už tai, kad diskriminavo homoseksualius asmenis.
 
 

 
 
Birželio 16 d., ketvirtadienį, vykusiame Romos vyskupijos suvažiavime, skirtame posinodiniam paraginimui „Amoris laetitia“, popiežius Pranciškus be kitų keistų dalykų sakė, jog šiomis dienomis dauguma sakramentinių santuokų yra negaliojančios, nes poros tuokiasi nesuprasdamos, kas iš tiesų yra pastovumas ir įsipareigojimas. Antra vertus, jis teigė, kad kai kurios nesusituokusios, bet kartu gyvenančios poros turi santuokinę sakramentinę malonę.


 
 
 
Novaros vyskupijos Vokonjo (Vocogno) parapijos katalikų bendruomenės mėnesinio leidinio vedamasis
 
„Ačiū Dievui, kad nepaklusome tiems, kurie vertė mus priimti Naująsias Mišias.“

 
 


Šv. Alfonsas Liguoris
 
 
Ištrauka iš garsaus Bažnyčios dvasinio rašytojo knygos "12 žingsnių į šventumą ir išganymą"
 

 

Paskaita Kaune, Šv. Kazimiero priorate, 2008 m. gruodžio 27 d. 
 
 

 


Šv. Jono Bosko patarimai kaip gyventi laimingai
 

 
Jei yra bent vienas neginčijamas faktas apie žmogaus prigimtį, jis yra tas, kad mes visi norime būti laimingi. Mes trokštame džiaugsmo, kuris būtų begalinis, nesibaigiantis.


Homoseksualumas Šventajame Rašte ir katalikiškoje Tradicijoje
Kun. Edmundas Naujokaitis
 

Lietuvos katalikai eilinį kartą susiduria su iš išorės primetama brutalia ideologija. Homoseksualų buvo visais laikais ir visose kultūrose, tačiau po II pasaulinio karo atsiradusi gėjų ideologija ir ja besiremiantis klubų, lobistinių grupių, visuomeninių organizacijų ir žiniasklaidos tinklas yra unikalus reiškinys žmonijos istorijoje. <...>
Tikėjimo krizė šiandieninėje Bažnyčioje
Vysk. Athanasius Schneider
 

 
Šiandieninio pasaulio mąstymą formuoja racionalizmo, natūralizmo ir antropocentrizmo doktrinos. Nuo Prancūzų revoliucijos laikų jos užkariavo beveik visas viešojo gyvenimo sferas ir palaipsniui užėmė reikšmingas Bažnyčios gyvenimo sritis. 
 

2016 m. gegužės 17 d. popiežius Pranciškus davė interviu prancūzų katalikiškam dienraščiui „La Croix“. Pokalbyje buvo paliestos tokios temos kaip Europos tapatybė, islamo terorizmas, imigracija, laicizmas ir kt. Popiežius taip pat buvo paklaustas apie Šv. Pijaus X kunigų brolijos statusą. Čia pateikiame išverstą jo atsakymą.
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis