Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS arrow BIBLIOTEKA arrow Atsidavimas Dievui arrow Atsidavimas Dievui (LXII)
Atsidavimas Dievui (LXII) Spausdinti El. paštas
2013 04 09
Tėvas Joseph Schryvers CSsR
 
Marija – atsidavimo Dievui pavyzdys
 
Visų teisiųjų šventumo paslaptis yra visiškame atsidavime Dievui, Jo šventajai valiai ir tėviškai Apvaizdai.

Visi Senojo ir Naujojo Testamento šventieji ėjo šiuo keliu. Jis yra vienintelis, vedantis į šventumą. Tai, ką kai kurių gyvenime pastebime neįprasto, garbingo ir nuostabaus, nepriklauso tobulumo esmei. Tai yra tik išorinė apdaila, nereikalinga, o kartais net pavojinga.

Niekas iš kūrinių šventumu neprilygs Marijai. Tačiau jos gyvenimas labai paprastas. Ji gyvena taip, kaip visos paprastos to laikmečio moterys. Ji gyvena, auga, mokosi kaip jos amžiaus vaikai. Ji atlieka žmonos ir motinos pareigas. Kaip kitos moterys ji eina apsivalyti į šventyklą, kaip visi žydai kiekvienais metais atlieka piligriminę kelionę į Jeruzalę.

Be to, ji rūpinasi kuklia buitimi. Šventasis Juozapas ir paaugęs Išganytojas dirba kartu dirbtuvėje dėl kasdienės duonos.

Po Juozapo mirties Jėzus turi išmaitinti savo Motiną. Visame tame nėra nieko nepaprasto, nieko, kas kristų į akis.

Dvidešimties metų Marijos gyvenimo laikotarpyje evangelistas neranda nė vieno stebuklo, jokio neįprasto ar žymesnio įvykio. Jis sako: „Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse“ ir „Jis buvo jiems klusnus“ (Lk 2, 52; 51).

Niekas iš artimų Marijos giminaičių ir pažįstamų, išskyrus Elzbietą, nežinojo jos dieviškosios Motinystės paslapties. Jos elgesys neišdavė apie jai suteiktą kilnų orumą. Kai žydai vėliau norėjo Jėzų sukritikuoti, kadangi Jis skelbėsi esąs Dievo Sūnus, tada jie sumenkino Jo Motiną. Taigi, ji buvo laikoma paprasta moterimi, niekuo nesiskyrusia nuo kitų.

Mes netgi nepastebime, kad geriausi Jėzaus draugai, net apaštalai, prieš Jo mirtį būtų pastebėję ir branginę šį lobyną, kokia buvo Dievo Motina.

Jėzus norėjo, kad mergelių Mergelės gyvenimas būtų paprastas ir paslėptas, nes taip jis tarnautų mums kaip pavyzdys.

Jis netgi neapsaugojo savo nekaltos ir tyros Motinos nuo kryžių, persekiojimo ir sielvarto. Jis norėjo padaryti ją skausmų Motina ir labiausiai išbandytu iš visų kūrinių, kad mes, patirdami kančias, vienišumą ir gyvenimo sunkumus, turėtume visiško nuolankumo ir atsidavimo pavyzdį.
Žodį, kurį ištarė didžiausio kokį tik žmogus gali pajusti džiaugsmo akimirką, Marija ir vėliau pakartos kentėdama siaubingas kančias: „Tebūna man, kaip tu pasakei!“ (Lk 1, 38) Jame yra visa jos šventumo paslaptis. Tai visiško atsidavimo Dievui ir Jo Apvaizdai, švelniausios ir tvirčiausios meilės Dievui ir Išganytojui išreiškimas.

Dievo Motina, išmokyk mus paprastumo! Padaryk mus savo mokyklos vaikais! Kad mes nieko kito nebenorėtume, kaip visiško pasiaukojimo, paprasto ir natūralus atsidavimo savo širdies, kuri puola į Jėzaus glėbį ir pažada Jam ištikimybę iki kraštutinumo.

Mylėti Jėzų, pildyti Jo valią, viską priimti iš Jo rankų: tai buvo tavo paslaptis, geroji Motina; ji turi būti ir mūsų.

Kartu su Jėzumi tu pasirūpinsi visu kitu. Jūs pasiimsite mūsų rūpesčius ir baimes, vadovausite mums bėdoje, išlaisvinsite mus iš visų sunkumų, visuomet atleisite neištikimybę.

Mes privalome visuomet iš visų jėgų jus mylėti ir pasiduoti meilės vadovavimui.

Tegul Dievui ir Jo Motinai būna garbė ir padėka per amžius!

 
KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis