Romos Katalikų Bažnyčios kongregacija
TITULINIS arrow MALDOS IR GIESMĖS arrow 5. Litanijos arrow 5. Šv. Juozapo litanija
5. Šv. Juozapo litanija Spausdinti El. paštas
2007 04 30

 

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Christe, audi nos. R. Christe, exáudi nos.

 

Pater de cælis, Deus, R. miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus,

Spíritus Sancte, Deus,

Sancta Trínitas, unus Deus,

Sancta Maria, R. ora pro nobis.

Sancte Ioseph,

Proles David ínclita,

Lumen Patriarchárum,

Dei Genetrícis sponse,

Custos pudíce Vírginis,

Fílii Dei nutrície,

Christi defénsor sédule,

Almæ Famíliæ præses,

Ioseph iustíssime,

Ioseph castíssime,

Ioseph prudentíssime,

Ioseph fortíssime,

Ioseph oboedientíssime,

Ioseph fidelíssime,

Spéculum patiéntiæ,

Amátor paupertátis,

Exémplar opíficum,

Domésticæ vitæ decus,

Custos vírginum,

Familiárum cólumen,

Solátium miserórum,

Spes ægrotántium,

Patróne moriéntium,

Terror dǽmonum,

Protéctor sanctæ Ecclésiæ, R. ora pro nobis.

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, R. miserére nobis.

V. Constítuit eum dóminum domus suæ. R. Et príncipem omnis possessiónis suæ.

Orémus. Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph sanctíssimæ Genetrícis tuæ sponsum elígere dignátus es: † præsta, quǽsumus; ut, quem protectórem venerámur in terris, * intercessórem habére mereámur in cælis: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. R. Amen.

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventasis Juozapai,

Garbingasis Dovydo palikuoni,

Patriarchų šviesybe,

Dievo Gimdytojos sužadėtini,

Drovusis Mergelės saugotojau,

Dievo Sūnaus maitintojau,

Stropusis Kristaus gynėjau,

Šventosios šeimos galva,

Juozapai teisingasis,

Juozapai tyrasis,

Juozapai išmintingasis,

Juozapai tvirtasis,

Juozapai klusnusis,

Juozapai ištikimasis,

Kantrybės paveiksle,

Neturto mylėtojau,

Darbininkų pavyzdy,

Šeimos gyvenimo puošmena,

Nekaltųjų saugo tojau,

Šeimų stiprybe,

Vargdienių paguoda,

Ligonių viltie,

Mirštančiųjų užtarėjau,

Piktųjų dvasių baime,

Šventosios Bažnyčios globėjau, R. melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

V. Paskyrė jį savo namų viešpačiu! R. Ir visų savo turtų valdytoju!

Melskimės. Dieve, savo neapsakoma Apvaizda Tu teikeisi išrinkti šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Duok, meldžiame, kad jį gerbdami kaip globėją žemėje, būtume verti jį turėti užtarėju danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.

KONTAKTAI
PAREMKITE MUS
PAMALDŲ LAIKAS KAUNE
LITURGINIS KALENDORIUS
FSSPX on YouTube
 
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   
 


 
   
   
 
   
 
           Daugiau...
 
 
     
 
© VšĮ „Laetitia”, 2006Dipolis